fonduri europene

Cum contribuie fondurile europene la creșterea economică?

Fondurile structurale și de investiții europene reprezintă o resursă importantă pentru stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană. În perioada de programare 2014-2020, aceste fonduri europene au beneficiat de o alocare totală de 454 de miliarde euro, urmând ca prin cofinanțarea națională să se ajungă la un total de cel puțin 637 de miliarde euro investiți. Acest buget generos transformă fondurile ESI în principalul instrument de investiții al UE.

Scopul principal al acestor fonduri europene este să sprijine crearea de locuri de muncă și să promoveze creșterea economică în toate regiunile Europei, concentrându-se în mod special pe zonele mai puțin dezvoltate și sectoarele cu potențial de expansiune. Pe parcursul următorilor ani, se preconizează că aceste investiții vor genera un impact semnificativ și pozitiv asupra economiei UE, contribuind decisiv la dezvoltarea infrastructurii și a capacităților regionale.

Fondurile ESI sunt direcționate către domenii-cheie, precum infrastructura, inovarea, educația și sustenabilitatea, facilitând astfel tranziția către o economie verde și digitală. Prin intermediul acestor investiții, UE își propune să consolideze coeziunea economică și socială între statele membre, promovând în același timp o creștere echilibrată și sustenabilă pe întreg teritoriul său.

Investiții europene: motorul creșterii și inovării

Uniunea Europeană (UE) investește masiv în viitorul său economic prin intermediul Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (ESI), canalizând 121 de miliarde euro către dezvoltarea inteligentă și sustenabilă a statelor membre și a regiunilor lor. Aceste fonduri europene susțin priorități esențiale cum ar fi cercetarea și inovarea, tehnologiile informației și comunicațiilor, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Un aspect al acestei strategii îl reprezintă Fondul Social European (FSE), care investește în capitalul uman prin îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională. FSE sprijină integrarea pe piața muncii, combaterea excluziunii sociale și promovarea competențelor necesare pentru locurile de muncă ale viitorului.

De asemenea, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) oferă sprijin fermierilor și IMM-urilor rurale pentru a-și extinde activitățile și a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților rurale.

Comisia Europeană inițiază și promovează strategii de specializare inteligentă, adaptate specific fiecărei regiuni, pentru a maximiza avantajele competitive locale. Aceste strategii sunt menite să sprijine inovatorii și să faciliteze cooperarea transnațională în domenii cheie precum inovarea digitală și creșterea economică sustenabilă.

Competitivitatea IMM-urilor în cadrul pieței unice europene este susținută semnificativ de Fondurile ESI, jucând un rol esențial în consolidarea acestora, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate. Aceste fonduri europene nu doar evidențiază potențialul de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii și al administrațiilor publice pentru dezvoltarea de noi modele de afaceri și extinderea pe piețele internaționale, dar și promovează utilizarea instrumentelor financiare adecvate pentru acest scop.

Cu toate acestea, lipsa informațiilor și a coordonării în dezvoltarea lanțurilor de valoare noi afectează grav IMM-urile care nu au resursele necesare pentru a explora oportunitățile în cadrul pieței europene. Pentru a remedia această situație, IMM-urile ar beneficia în mod semnificativ de servicii de informare și coordonare, de organizații de clustere și de platforme public-privat.

Încurajarea investițiilor cu ajutorul unor fonduri europene

În perioada 2014-2020, fondurile ESI au jucat un rol important, reprezentând în medie aproximativ 14% din totalul investițiilor publice în statele membre, cifră ce poate ajunge la 70% în unele cazuri. Aceste fonduri nu doar compensează scăderea investițiilor naționale și regionale, dar și mobilizează resurse financiare semnificative conform Planului de Investiții pentru Europa.

FEIS și fondurile ESI operează în paralel, cu bugete și reguli proprii, însă pot colabora eficient pentru a aduce investiții adiționale în economie. Complementaritățile dintre aceste fonduri europene sunt evidente în sprijinirea reformelor structurale, încurajarea investițiilor private, și îmbunătățirea climatului de investiții, astfel asigurându-se o utilizare eficientă a resurselor financiare disponibile.

În practică, aceasta se traduce prin diversificarea instrumentelor financiare utilizate, cum ar fi cele destinate dezvoltării întreprinderilor, eficienței energetice, transportului durabil, inovației și sprijinului pentru IMM-uri. Fondurile ESI colaborează cu inițiative precum Platforma Europeană de Consiliere în Materie de Investiții (EIAH), oferind suport tehnic prin intermediul Fi-compass și alte instrumente specializate, pentru a crește impactul investițiilor în regiunile UE.

Fondurile ESI (Fondurile Europene Structurale și de Investiții) au un rol esențial în stimularea pieței muncii din Europa, facilitând direct sau indirect crearea a peste 576,000 de noi locuri de muncă. Această inițiativă nu se limitează doar la sectoarele tradiționale, ci vizează și domenii inovatoare și de viitor.

În cadrul acestor eforturi, aproximativ 423,100 de locuri de muncă au fost create în întreprinderi susținute de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). De asemenea, 29,500 de cercetători au fost angajați în proiecte de cercetare finanțate de FEDR, consolidând astfel capacitățile de inovare și dezvoltare a cunoștințelor în diverse domenii.

FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) a contribuit semnificativ la diversificarea surselor de ocupare, ajutând la crearea a 113,000 de locuri de muncă în afara sectorului agricol. Acestea includ 43,000 de locuri de muncă generate prin implementarea strategiilor de dezvoltare locală de către 2,500 de grupuri de acțiune locală LEADER. De asemenea, sectorul pescuitului și acvaculturii au beneficiat de investiții cu fonduri europene, contribuind la menținerea și crearea a peste 39,000 și respectiv 22,000 de locuri de muncă.

Fondul Social European (FSE) a avut un impact considerabil în sprijinirea celor afectați de șomaj, ajutând 10 milioane de persoane să-și îmbunătățească șansele de reintegrare pe piața muncii. Mai mult decât atât, 2.3 milioane de oameni au găsit noi oportunități de angajare, inclusiv ca lucrători independenți, datorită proiectelor susținute de FSE.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *